Pre čo najpríjemnejšie používanie stránky využívame cookies. OK
Ste podnikateľ a plánujete rozšíriť svoje podnikateľské aktivity?

Pozrite si na mape, ktoré obchodné priestory sú aktuálne voľné.

1
Zvoľte mesto, plochu a požadovaný typ nehnuteľnosti a ponuky (možnosť „street view“)
2
Prezrite si detail
nehnuteľnosti
3
V prípade záujmu pokračujte
na podnikateľský úver
Pozrieť mapu
Vyberte si:
logo ČSOB Načítavam údaje
logo ČSOB Pre Vami vybraté filtre sme nenašli žiadne nehnuteľnosti.
Legenda: Zoskupenie viacerých nehnuteľností v oblasti Detail nehnuteľnosti Na danej pozícii sa nachádza viac nehnuteľností
csob podnikatelske-uvery.sk vizual

Úvery s podporou EÚ

 • komplexné financovanie prevádzky a investícií
 • úvery dostupnejšie vďaka záruke EÚ
 • znížená úroková sadzba
O produkte

Investičný úver

od 4 000  do 500 000 
 • rekonštrukcia a kúpa budovy na podnikanie, kúpa strojov Účel
 • 18 mesiacov - 15 rokov Splatnosť
 • avalovaná blankozmenka, v prípade vyšších limitov nehnuteľnosť Zabezpečenie

Prevádzkový úver

od 4 000  do 300 000 
 • prevádzkové potreby ako nákup materiálu a zásob Účel
 • 12 mesiacov - 10 rokov Splatnosť
 • avalovaná blankozmenka, v prípade vyšších limitov nehnuteľnosť Zabezpečenie

Kontokorentný úver

od 4 000  do 300 000 
 • preklenutie krátkodobého nedostatku financií, zaplatenie faktúr, mzdové náklady Účel
 • 4 roky Splatnosť
 • avalovaná blankozmenka, v prípade vyšších limitov nehnuteľnosť Zabezpečenie

Výhody

 • komplexné financovanie prevádzky a investícií s možnosťou využiť aj EÚ kontokorentný úver,
 • úvery dostupnejšie vďaka záruke EÚ,
 • znížená úroková sadzba,
 • dlhodobá splatnosť investičného úveru s možnosťou rozložiť splácanie až na 15 rokov,
 • nižšia potreba zabezpečenia úveru.

Podmienky zriadenia

Máte sídlo
na území SR

Aktívne podnikanie na území
SR minimálne 1 rok

Ročný obchodný obrat
minimálne 10 000 €

Splnenie ostatných bankou
stanovených pravidiel

Doklady
 • doklad oprávňujúci podnikať alebo osvedčujúci právnicku osobu,
 • daňové priznania žiadateľa za predchádzajúce 2 účtovné obdobia,
 • finančné výkazy žiadateľa za predchádzajúce 2 účtovné obdobia,
 • potvrdenie z daňového úradu na tlačive banky.

Postup zriadenia

1. Konzultácia

2. Dokumentácia

3. Schválenie

4. Podpis zmluvy

5. Čerpanie

6. Splácanie

European Investment Fund

Toto financovanie umožňuje záruka poskytnutá prostredníctvom COSME a Európskeho Fondu pre Strategické Investície („EFSI“) založených v súlade s Investičným Plánom pre Európu. Cieľom EFSI je pomáhať podporovať financovanie a implementáciu produktívneho investovania v Európskej únii a zabezpečiť uľahčenie prístupu k financovaniu.

Viac o podpore financovania EÚ

Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás cez kontaktný formulár alebo Infolinku ČSOB Banky:

0850 111 777